فعالیتهای ژئوتکنیک

image_pdfimage_print

فعالیتهای گروه آرین‌ژئو ، در زمینه های ژئوتکنیک و عمران:

 

استخر صنعتی و معدن

تهیه نقشه توپوگرافی

تهیه عکس هوایی

زمین شناسی و اکتشاف معدن

تحلیل پایداری دیواره های سنگی و خاکی