استخر صنعتی و معدن

image_pdfimage_print

یکی از ملزومات واحدهای صنعتی و معادن، وجود منابع بزرگ آب است که می تواند در قالب حوضچه های آب یا استخر نیز باشد.

در صورتی که استخر معادن با بستر خاکی و ورقهای عایق ژئوممبران باشد، در هزینه ساخت آن صرفه جویی زیادی می شود. این امر در حوضچه های واحدهای صنعتی نیز به همین قرار است اما باید توجه داشت که ورق مورد استفاده، قابلیت تحمل مواد خیلی اسیدی و یا خیلی قلیایی را داشته باشد. از اینرو حسب PH محتویات استخر، نوع ورق تعیین می گردد.

در حوضچه های تجمیع لجن که نیاز است افراد و یا بیل مکانیکی وارد استخر گردند، لازم است برای بستر سازی، تدابیر مناسب بکار گرفته شود.

استخر ذخیره آب معدن مس

استخر ذخیره آب معدن مس