فیلمهای آموزشی

image_pdfimage_print

خاکبرداری و اجرای عملیات نصب:

******************************************
عملیات پر کردن ترانشه با استفاده از بیل مکانیکی در استخرهای بزرگ:

******************************************
جوش ورقهای ژئوممبران با دستگاه اتوماتیک:

******************************************
جوش با استفاده از دستگاه اکسترودر: