ساختار شرکت

image_pdfimage_print

مدیریت واحدهای مختلف گروه آرین خاک:

Amir Khanjani

مهندس امیر خانجانی

سمت: مدیر عامل گروه آرین خاک

مدرک تحصیلی: کارشناسی

___________________________________________

Assadi

مهندس محمد اسدی

سمت: مدیر فروش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

___________________________________________

Ilia Khanjani

ایلیا خانجانی

سمت: مدیر تولید

مدرک تحصیلی: کارشناسی

___________________________________________

Noorali

دکتر حمیدرضا نورعلی

سمت: مدیر بخش عمرانی و مدیر عامل شیب آزما(شرکت تابعه)

مدرک تحصیلی: دکترای ژئوتکنیک

___________________________________________

کارشناس تولید : پرویز اصغری

___________________________________________

مدیر تیمهای اجرایی: علی امانی

___________________________________________

کارشناس فروش: خانم شادفر – خانم موفقیان

___________________________________________

بازرگانی بین الملل: خانم بابایی
___________________________________________

کارشناس شیلات و استخرهای پرورش ماهی: مهندس لقمانی پور