تهیه نقشه توپوگرافی

image_pdfimage_print

 انجام خدمات نقشه برداري شامل ایجاد ایستگاه های ماندگار و ثبت بوسیله GPS دوفرکانسه لایکا و تهیه انواع نقشه های توپوگرافی در مقیاس های مختلف و محاسبه دقیق احجام بدون خطای انسانی، از توانمندی های مهم تیم تخصصی شرکت می باشد. همچنین استفاده از تکنولوژی فتوگرامتری برد کوتاه و بکارگیری ابزارها و سامانه های مناسب، از جمله فعالیتهای مربوطه است.

 انجام عملیات نقشه برداري از جمله تهیه نقشه های  کاداستر شهری و روستایی  در مقیاس های مختلف از دیگر توانمندی های شرکت است. استفاده از تکنولوژی فتوگرامتری برد کوتاه و بکارگیری ابزارها و نرم افزارهای مناسب، این شرکت را نسبت به تهیه نقشه های کاداستر با مقیاس های مختلف پایه طراحی با دقت بالا و بدون خطای انسانی، توانمند ساخته است.